آی چاپ

نمایش سریع

بروشور (۲۰×۲۹)

شروع از 435,000تومان

۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خوا..

نمایش سریع

برچسب اموال

شروع از 450,000تومان

اندازه : استاندارد(5*1.5)نوع چاپ : تک رنگ مشکی / رنگیتیراژ : از 1000 تا 10000 عددتخمین زمان تحویل:* برچسب اموال تک رنگ مشکی  6 روز کاری* برچسب اموال رنگی  7 روز کاری..

نمایش سریع

برچسب دار براق و بدون روکش

شروع از 54,000تومان

مشخصات کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5 :جنس: مقوا گلاسهابعاد: 8.5×4.8 Cmقالب برش: گوشه های تیزوجه: یک رو / دو روروکش: سلفون مات یا براقگرماژ: 300 گرمتعداد: از 1000 تا 10000 عددتخمین زمان تحویل:                * 8 روز کاری..

نمایش سریع

برگه یادداشت A6

شروع از 66,000تومان

مشخصات دفتر یادداشت A6 :جنس: کاغذ تحریرابعاد: 10*14.5 سانتی متر وجه: یک رو / دو روگرماژ: 80 گرمسر برگ: با سر چسب / بدون سر چسبصحافی با سرچسب در دسته های 100 تاییتعداد: از 1000 تا 10000 عدد                    تخمین زمان تحویل:   9 روز کاری ..

نمایش سریع

تراکت A3

شروع از 390,000تومان

مشخصات تراکت A3 :جنس: کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه براقابعاد: 29x40 cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80 گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 50000 تاییتخمین زمان تحویل: 9 روز کاری..

نمایش سریع

تراکت A4

شروع از 167,000تومان

مشخصات تراکت A4 :جنس: کاغذ تحریر / گلاسه براقابعاد:29.7x21 / 20x29 cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 8 روزکازی..

نمایش سریع

تراکت A5

شروع از 93,000تومان

مشخصات تراکت A5 :جنس: کاغذ تحریر / گلاسه براقابعاد:21x14.8 / 20x14.5 cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 9 روزکازی..

نمایش سریع

تراکت A5 تیراژ 5000

شروع از 295,000تومان

مشخصات تراکت A5 :جنس: کاغذ تحریر / گلاسه براقابعاد: 20x14.5 cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: 5000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش سریع

تراکت A6

شروع از 52,000تومان

مشخصات تراکت A6 :جنس: کاغذ تحریر / گلاسه براقابعاد:10x14.5  cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 9 روزکازی..

نمایش سریع

سربرگ A4

شروع از 222,000تومان

مشخصات سربرگ A4 :جنس: کاغذ تحریرابعاد: 21×29.7 سانتی متروجه: یک رو / دو روگرماژ: 80 گرمسر برگ: با سر چسب / بدون سر چسبصحافی با سرچسب در دسته های 100 تاییتعداد: از 1000 تا 5000 تایی                    تخمین زمان تحویل:   9 روز کاری ..

نمایش سریع

سربرگ A5

شروع از 121,000تومان

مشخصات سربرگ A5 :جنس: کاغذ تحریرابعاد: 14.8×21 سانتی متروجه: یک رو / دو روگرماژ: 80 گرمسر برگ: با سر چسب / بدون سر چسبصحافی با سرچسب در دسته های 100 تاییتعداد: از 1000 تا 10000 تایی                    تخمین زمان تحویل:   9 روز کاری ..

نمایش سریع

فاکتور A3

شروع از 425,000تومان

مشخصات فاکتور A3   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A3گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش سریع

فاکتور A4

شروع از 235,000تومان

مشخصات فاکتور A4   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A4گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش سریع

فاکتور A5

شروع از 139,000تومان

مشخصات فاکتور A5   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A5گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش سریع

فاکتور A6

شروع از 195,000تومان

مشخصات فاکتور A6   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A6گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش 1 تا 15 از 37 (3 صفحه)