تراکت

نمایش سریع

تراکت A3

شروع از 390,000تومان

مشخصات تراکت A3 :جنس: کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه براقابعاد: 29x40 cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80 گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 50000 تاییتخمین زمان تحویل: 9 روز کاری..

نمایش سریع

تراکت A4

شروع از 167,000تومان

مشخصات تراکت A4 :جنس: کاغذ تحریر / گلاسه براقابعاد:29.7x21 / 20x29 cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 8 روزکازی..

نمایش سریع

تراکت A5

شروع از 93,000تومان

مشخصات تراکت A5 :جنس: کاغذ تحریر / گلاسه براقابعاد:21x14.8 / 20x14.5 cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 9 روزکازی..

نمایش سریع

تراکت A6

شروع از 52,000تومان

مشخصات تراکت A6 :جنس: کاغذ تحریر / گلاسه براقابعاد:10x14.5  cmتعداد رنگ:: چهار رنگوجه: یک رو / دو روگرماژ: تحریر 80گرم / گلاسه 120 و 135 گرمنوع چاپ: افستتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 9 روزکازی..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)