پاکت

نمایش سریع

پاکت A4

شروع از 555,000تومان

مشخصات پاکت نامه A4  :جنس: کاغذ تحریرابعاد: قرار دادن اسناد A4 بدون تاوجه: یک رو / دو رو (داخل پاکت)گرماژ: 100 ، 120 و 160 گرمتعداد رنگ:: تک رنگ / دو رنگ / چهار رنگچسب درب: با چسب درب / بدون چسب دربنوع برش: معمولی / دایکات (برش دقیق) (برای گرماژ بیشتر از 120)تعداد: از 500 تا 5000 تاییزمان تحویل: حداکثر تا 12 روز کاری..

نمایش سریع

پاکت A5

شروع از 298,000تومان

مشخصات پاکت نامه A4  :جنس: کاغذ تحریرابعاد: قرار دادن اسناد A5 بدون تاوجه: یک رو / دو رو (داخل پاکت)گرماژ: 100 ، 120 و 160 گرمتعداد رنگ:: تک رنگ / دو رنگ / چهار رنگچسب درب: با چسب درب / بدون چسب دربنوع برش: معمولی / دایکات (برش دقیق) (برای گرماژ بیشتر از 120)تعداد: از 500 تا 5000 تاییزمان تحویل: حداکثر تا 12 روز کاری..

نمایش سریع

پاکت ملخی

شروع از 259,000تومان

مشخصات پاکت نامه ملخی  :جنس: کاغذ تحریرابعاد: قرار دادن اسناد A4 با تاوجه: یک رو / دو رو (داخل پاکت)گرماژ: 80 ، 120 و 160 گرمتعداد رنگ:: تک رنگ / دو رنگ / چهار رنگچسب درب: بدون چسب دربنوع برش: معمولی / دایکات (برش دقیق) (برای گرماژ بیشتر از 120)تعداد: از 500 تا 5000 تاییزمان تحویل: حداکثر تا 12 روز کاری..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)