پوستر

نمایش سریع

پوستر 29*22

شروع از 375,000تومان

مشخصات پوستر 29*21 :جنس: گاغذتحریر / گلاسهابعاد: 29*21گرماژ: تحریر 80 و 100 گرم / گلاسه 120 ، 135 ، 170 ،200 گرمروکش: بدون روکش       نوع چاپ: افستتعداد رنگ:: چهار رنگتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش سریع

پوستر 34*24

شروع از 387,500تومان

مشخصات پوستر34*24 :جنس: گاغذتحریر / گلاسهابعاد: 34*24گرماژ: تحریر 80 و 100 گرم / گلاسه 120 ، 135 ، 170 ،200 گرمروکش: بدون روکش       نوع چاپ: افستتعداد رنگ:: چهار رنگتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش سریع

پوستر 44*29

شروع از 475,000تومان

مشخصات پوستر44*29 :جنس: گاغذتحریر / گلاسهابعاد: 44*29گرماژ: تحریر 80 و 100 گرم / گلاسه 120 ، 135 ، 170 ،200 گرمروکش: بدون روکش       نوع چاپ: افستتعداد رنگ:: چهار رنگتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش سریع

پوستر 49*34

شروع از 500,000تومان

مشخصات پوستر49*34 :جنس: گاغذتحریر / گلاسهابعاد: 49*34گرماژ: تحریر 80 و 100 گرم / گلاسه 120 ، 135 ، 170 ،200 گرمروکش: بدون روکش       نوع چاپ: افستتعداد رنگ:: چهار رنگتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)