جستجو

نمایش سریع

سربرگ A4

شروع از 222,000تومان

مشخصات سربرگ A4 :جنس: کاغذ تحریرابعاد: 21×29.7 سانتی متروجه: یک رو / دو روگرماژ: 80 گرمسر برگ: با سر چسب / بدون سر چسبصحافی با سرچسب در دسته های 100 تاییتعداد: از 1000 تا 5000 تایی                    تخمین زمان تحویل:   9 روز کاری ..

نمایش سریع

سربرگ A5

شروع از 121,000تومان

مشخصات سربرگ A5 :جنس: کاغذ تحریرابعاد: 14.8×21 سانتی متروجه: یک رو / دو روگرماژ: 80 گرمسر برگ: با سر چسب / بدون سر چسبصحافی با سرچسب در دسته های 100 تاییتعداد: از 1000 تا 10000 تایی                    تخمین زمان تحویل:   9 روز کاری ..

نمایش سریع

فاکتور A3

شروع از 425,000تومان

مشخصات فاکتور A3   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A3گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش سریع

فاکتور A4

شروع از 235,000تومان

مشخصات فاکتور A4   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A4گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش سریع

فاکتور A5

شروع از 139,000تومان

مشخصات فاکتور A5   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A5گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش سریع

فاکتور A6

شروع از 195,000تومان

مشخصات فاکتور A6   :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الوانابعاد: A6گرماژ:تحریر 80 گرم / الوان 60 گرمتعداد رنگ: چاپ:        + تک رنگ مشکی         + دو رنگ چاپ (فقط قرمز و مشکی)        + چهار رنگ        نوع  : دوبرگی / سه برگیپرفراژ و دارای شماره / صحافی کا..

نمایش سریع

قبض 10*21

شروع از 200,000تومان

مشخصات قبض :نوع کاغذ: کاغذ تحریر / الواننوع : تک برگ / دو قبض / سه برگابعاد:  21*10 سانتی مترتعداد رنگ:  تک رنگ (سیاه) پرفراژ و دارای شماره / صحافی کاملتعداد: از 3000 تا 6000 تاییتخمین زمان تحویل :  10روز کاری..

نمایش سریع

لیبل 85*48

شروع از 54,000تومان

مشخصات لیبل 85*48 :جنس: کاغذ گلاسه پشت چسب دارابعاد: 85*48 cmتعداد رنگ: چاپ: چهار رنگنوع جنس : براق / بدون روکشتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 17 روزکاری..

نمایش سریع

لیبل CD

شروع از 390,000تومان

مشخصات لیبل CD :جنس: کاغذ گلاسه پشت چسب دارابعاد: 12*12 سانتی مترتعداد رنگ: چاپ: چهار رنگنوع جنس : براق / بدون روکشتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 9 روزکاری..

نمایش سریع

لیبل شیشه ای

شروع از 170,000تومان

مشخصات لیبل شیشه ای :جنس: شیشه ای پشت چسب دارابعاد: 4.8*8.5 سانتی مترتعداد رنگ: چاپ: چهار رنگنوع جنس : براق / بدون روکشتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 17روزکاری..

نمایش سریع

پاکت A5

شروع از 298,000تومان

مشخصات پاکت نامه A4  :جنس: کاغذ تحریرابعاد: قرار دادن اسناد A5 بدون تاوجه: یک رو / دو رو (داخل پاکت)گرماژ: 100 ، 120 و 160 گرمتعداد رنگ:: تک رنگ / دو رنگ / چهار رنگچسب درب: با چسب درب / بدون چسب دربنوع برش: معمولی / دایکات (برش دقیق) (برای گرماژ بیشتر از 120)تعداد: از 500 تا 5000 تاییزمان تحویل: حداکثر تا 12 روز کاری..

نمایش سریع

پاکت ملخی

شروع از 259,000تومان

مشخصات پاکت نامه ملخی  :جنس: کاغذ تحریرابعاد: قرار دادن اسناد A4 با تاوجه: یک رو / دو رو (داخل پاکت)گرماژ: 80 ، 120 و 160 گرمتعداد رنگ:: تک رنگ / دو رنگ / چهار رنگچسب درب: بدون چسب دربنوع برش: معمولی / دایکات (برش دقیق) (برای گرماژ بیشتر از 120)تعداد: از 500 تا 5000 تاییزمان تحویل: حداکثر تا 12 روز کاری..

نمایش سریع

پوستر 29*22

شروع از 375,000تومان

مشخصات پوستر 29*21 :جنس: گاغذتحریر / گلاسهابعاد: 29*21گرماژ: تحریر 80 و 100 گرم / گلاسه 120 ، 135 ، 170 ،200 گرمروکش: بدون روکش       نوع چاپ: افستتعداد رنگ:: چهار رنگتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش سریع

پوستر 34*24

شروع از 387,500تومان

مشخصات پوستر34*24 :جنس: گاغذتحریر / گلاسهابعاد: 34*24گرماژ: تحریر 80 و 100 گرم / گلاسه 120 ، 135 ، 170 ،200 گرمروکش: بدون روکش       نوع چاپ: افستتعداد رنگ:: چهار رنگتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش سریع

پوستر 44*29

شروع از 475,000تومان

مشخصات پوستر44*29 :جنس: گاغذتحریر / گلاسهابعاد: 44*29گرماژ: تحریر 80 و 100 گرم / گلاسه 120 ، 135 ، 170 ،200 گرمروکش: بدون روکش       نوع چاپ: افستتعداد رنگ:: چهار رنگتعداد: از 1000 تا 10000 تاییتخمین زمان تحویل : 7 روزکاری..

نمایش 1 تا 15 از 26 (2 صفحه)